ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
Kimbo espresso coffee - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΠΑΡ

KIMBO ESPRESSO INTEGRITY

Ο Kimbo Espresso Integrity είναι ένα μίγμα διάσημο για τα coffee shops και τις εμπορικές επιχειρήσεις, που είναι 100% πιστοποιημένες από την Rainforest Alliance, μία μη κυβερνητική οργάνωση που προωθεί τη βιώσιμη γεωργία. Κάθε κόκκος καφέ Espresso στο μείγμα Kimbo Espresso Integrity προέρχεται από τη Βραζιλία και το Περού, φυτείες που έχουν πιστοποιηθεί από τη Rain Forest Alliance, οργάνωση που από το 1987 εκπροσωπεί τις τοπικές επιχειρήσεις που προωθούν τη βιώσιμη γεωργία. Αυτή η σημαντική οργάνωση,  αποσκοπεί στην προστασία του οικοσυστήματος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Είναι ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε ότι αγοράζοντας πρώτες ύλες από μη αναπτυσσόμενες χώρες δεν αποδυναμώνουμε την τοπική παραγωγή, αλλά προσφέρουμε στους τοπικούς πλυθησμούς πραγματικές ευκαιρίες για ανάπτυξη.
  • Zoom