ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
KIMBO ESPRESSO COFFE - CRETE

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Ο Caffè Kimbo κάνει συνεχείς προσπάθειες για τη διατήρηση της ποιότητας σταθερά υψηλή, ύστερα από αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών και σχολαστική επεξεργασία.

Ένας στόχος που επιτεύχθηκε χάρη στην προσεκτική παρακολούθηση ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής και την εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής.

Η τεχνολογία έχει σημασία για την εταιρεία, που προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση  των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων της παραγωγικής διαδικασίας. Μια δέσμευση που εγγυάται την επίτευξη των υψηλότερων προδιαγραφών ποιότητας και που το 2003 έδωσε στην εταιρεία το ISO 9001:2000 Πιστοποιητικό Συστήματων Διαχείρισης Ποιότητας.

Για τον Kimbo Caffè η προσοχή στην ποιότητα σημαίνει επίσης και ευαισθησία για το περιβάλλον. Ο στόχος της μείωσης στο ελάχιστο τις επιπτώσεις που ασκεί η επεξεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος έχει έδωσε στην εταιρεία το Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Συστημάτων: ISO 14001:2004, που χορηγείται από το 2007. Για τον Caffè Kimbo αυτό είναι μια σημαντική αναγνώριση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

  • Zoom